TALABÉR JÁNOS ÖNÉLETRAJZA (CV)

1. Személyes adatok

Név: Talabér János

Oktatási azonosító: 72026423511

E-mail: talaber.janos@gmail.com

Rövidített szakmai információ:

 • pedagógia: egyetemi oktató, szakvizsgázott pedagógus, angol szakos bölcsész és tanár, hittanár, mesterpedagógus
 • jogtudomány: egyház-jogász, egészségügyi jogi tanácsadó, tudományos fokozat
 • mentődolgozó: mentőtiszt (US), sürgősségi szakápoló, mentőszakápoló

2. Tanulmányok, végzettségek

2018-2019 University of Hertfordshire

» mentőtiszt (Paramedic Research, Bsc)

2013-2015 BME Műszaki Pedagógiai Tanszék

» közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus (egyetem, MA)

2014. Oktatási Hivatal:

» Országos Szakértő angol nyelvből (intézményértékelés, pedagógus értékelés)

2011. Oktatási Hivatal:

» Érettségi elnök középszinten és bizottsági elnök emelt szinten

2009-2011 Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézet

» angol nyelv- és irodalom szakos bölcsész és tanár (egyetem, MA)

2000-2002 University of California

» mentőtiszt, sürgősségi szakápoló (Assoc. Bsc)

1998-2002 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Kar KJPI és ANCRA

» egyház-jogász (egyetem, JCD) 

1996-2000 Miskolci Egyetem BTK

» angol szakos nyelvtanár (főiskola, BA)

1993-1998 Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK

» katolikus hittanár (főiskola, BA)

1993-1996 Szentágothai János Egészségügyi Szakközépiskola

» mentőszakápoló (emelt szintű szakképesítés)

1989-1993 Táncsics Mihály Gimnázium (érettségi)

3. Egyéb tanulmányok, minősítések

2016. január 1-től: mesterpedagógus (minősített)

2012-2013 Eszterházy Károly Főiskola Eger

PhD kutatásban részvétel: neurolingvisztika, angol-amerikai nyelvpedagógia

2005-2007 Semmelweis Egyetem ETK Mentőtiszti Kar (köztes képzés)

2004-2005 Miskolci Egyetem Jogi Kar  (köztes képzés)

2016-2017 Debreceni Egyetem Mentőtiszti Kar (köztes képzés)

4. Nyelvismeret

 • Angol nyelv - Felsőfok C2
 • Német nyelv - Középfok B2
 • Latin nyelv - Alapfok B1
 • Olasz nyelv - Belépő A2

5. Kutatások

Jogtudomány: egészségügyi jog, ezen belül kompetencia jogok, betegjogok, eü.dolgozók jogai; egyházjogi aspektusok: házasság érvénytelenítése, katolikus oktatás és nevelés (vö. egyházjogi disszertáció, USA).

Angol nyelvészet: neurolingvisztika, amerikai angol nyelvészet, diszfáziás és afáziás verbális diszfunkciók vizsgálata a nyelvi vizsgákon

Általam eddig oktatott tantárgyak:

 • angol nyelv és kultúra, általános angol nyelv (középiskola és egyetemen /ELTE/)
 • angol szakmai nyelv - üzleti és turisztikai (főiskola ZSKF és HJF)
 • orvosi / egészségügyi etika angol és magyar nyelven (egyetem, SE-ETK)
 • angol nyelvfejlesztés, szókincsfejlesztés (egyetem, KRE-BTK)
 • angol neurolingvisztika - alkalmazott nyelvészet (egyetem, KRE-BTK)
 • angol alkalmazott nyelvtan (egyetem, KRE-BTK)
 • jogi ismeretek egészségügyi dolgozóknak (továbbképzés ÁEEK)
 • pszichológiai alapismeretek (OKJ)
 • szociálpolitika és Etika (OKJ)
 • gondozási alapismeretek (OKJ)
 • gyógyszertan (OKJ)
 • kórtani ismeretek (OKJ)
 • elsősegély alapjai (OKJ)
 • foglalkoztatás I-II. (OKJ)

6. Munkahelyek

6.1. Jelenlegi munkahelyek:

6.2. egyéni vállalkozó magántanár és egészségügyi szakdolgozó
        (2019. június 1-től):
megbízások:

 • óraadó egyetemi oktató: Károli Gáspár Református Egyetem 
 • jogi ismeretek oktató: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 2017-2019,
 • társadalomtudományi és egészségügyi tantárgyak oktatója:
  KZS Dabas, Szociális Gondozó és Ápoló képzés (OKJ)
 • egészségügyi jog oktatás szakmai továbbképzéseken: Szakmai Továbbképző Központ Budapest 

6.3. tulajdonos, ügyvezető: Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. (2014-től) - magán-mentőszolgálat -

6.4. betegjogi és ellátottjogi tanácsadás, tevékenység a DKMK Közhasznú Nonprofit Kft. mentés, őrzött betegszállítás, rendezvények biztosítása tevékenységi köröket érintő ügyekben (2014. szeptember 1.óta) 

6.5. Korábbi munkahelyek

 • Főiskolai, egyetemi oktató 2002-2007:

Semmelweis Egyetem ETK, Harsányi János Főiskola, Zsigmond Király Főiskola, Soter-line Iskola, Albastart Felsőoktatási Kht, British-Hungarian Institution, ELTE ITK.

Oktatott tárgyak:jogi és üzleti angol nyelv, orvosi filozófia és etika, lélektan.

 • Közoktatás

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola (1998-1999)

Szent János Katolikus Ált. Iskola (1998)

Táncsics Mihály Gimnázium (2000-2002)

Péter Rózsa Szakközép Iskola (2003-2004)

Táncsics Mihály Gimnázum Dabas (2006-2017)

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola Dabas (2017-2019)

 • Közszolgálat:

+ 2016-2017 Országos Mentőszolgálat Pesterzsébet (önkéntes)

+ 2007-től Magán mentőszolgálatok

+ 1993-2007 Országos Mentőszolgálat:

+ 2003-2004 Máltai Mentőszolgálat:

+ 1990-től Magyar Vöröskereszt Önkéntese

7. Ösztöndíjak, egyéb tanulmányok

- 2018-2019. University of Herfordshire, UK (paramedic research Bsc)

- 2019. március 27-31. National Merit Conference, St. George Hospital, London, UK.

- 2018. július Liverpool - Anglia (családi és hivatalos út), kutatás: Liverpool Public Library

- 2016. augusztus: Dél-Angliai Tanulmányút:(London-Oxford-Exeter-St.Yves-London)

- 2013 Amerikai Egyesült Államok Partner School Project

(New York, Washington, Staunton Virginia: előadás a Mary Baldwin Főiskolán)

- 2012-2014 Comenius project: Anglia, Finnország, Lengyelország, Németország

- 2007 TELC Nyelvvizsgáztatói képzés

- 2003 BME Nyelvvizsga Központ: Angol nyelvi vizsgáztató

- 2002-2003 ELTE-ITK: Angol nyelvi vizsgáztató képzés

- 2002 American National College of Religious Arts, USA (egyházjog)

- 2001-2002 University of California USA (mentőtiszt-paramedic tanulmányok)

- 2001 Universität Passau, Németország (egyházjog)

- 2000 Bonn-Brüsszel,Németország-Belgium: Német Okt. Minisztérium

- 1998 Bell Schools, Kecskemét: tanár továbbképzés

8. Tagságok

Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság

Magyar Reszuszcitációs Társaság

Fulbright Association

International Association of Teachers of English as a Foreign Language

Canon Law Society of America

MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete)

International Research Institute (Nyelvészet) Szlovakia

HAAS (Hungarian Assosciation for American Studies)

9. Egyéb Ismeretek

B (személygépkocsi), C (teherautó), és D (busz) kategóriás járművezetői engedély

PÁV-1 vizsga "megkülönbözetett jelzéssel rendelkező" jármű vezetésére

IT ismeret (Windows, Apple IOS, Office, Internet, stb.)

10. Hobby

Család, utazás, kertészkedés, orgonálás, zongora, olvasás, horgászat

MEGJEGYZÉS 1.:

Az amerikai mentőtiszt végzettséget az Oktatási Hivatal MEIK/1416-2/2018 határozatában magyarországi egyetemen szerezhető felsőfokú egészségügyi végzettségnek ismerte el, az AEEK 2017/011726-011 határozatában "sürgősségi szakápoló" végzettségnek jegyezte be, mivel állásfoglalásuk szerint a kérvényezett 3.20 mentőtiszt jogszabályi hiányosságok miatt nem jegyezhető be (ennek tisztázása még folyamatban van), ugyanakkor a felsőoktatási szakértő (Prof. Dr. habil. Birher Nándor) 2018/10/15 számú hivatalos jogi állásfoglalásában kijelenti, hogy a magyarországi sürgősségi szakápolói kompetenciák mellett, az amerikai mentőtőtiszti oklevél által tanúsított és meghatározott kompetenciákkal foglalkoztatható vagyok.

A University of Hertfordshire-i egyetemen (2019-ben) ráképzéssel szerzett mentőtiszt Bsc oklevél benyújtásra került az illetékes hatóságokhoz.

MEGJEGYZÉS 2:

Az egyház-jogász disszertáció címe: "A katolikus oktatás és nevelés egyházjogi aspektusai és e jogok realizálódása Magyarországon" (licencia, PPKE) valamint "Obstacles to Fullfilling the Parental Canonical Duties in the Field of Catholic Education. (doctoral JCD/PhD) PPKE-ANCRA, Budapest-San Diego, 2002. (ODT).