Talabér János Önéletrajza (CV) 

1. Személyes Adatok 

Név: Talabér János
Email cím: talaber.janos@gmail.com
Lakcím: 2370 Dabas 

2. Végzettségek, szakképesítések

Rövidített szakmai információ

 • pedagógia: egyetemi oktató, szakvizsgázott pedagógus, angol szakos bölcsész és tanár, hittanár, mesterpedagógus
 • jogtudomány: egyház-jogász, egészségügyi jogi tanácsadó, tudományos tevékenység
 • mentődolgozó: mentőtiszt AEMT (USA), sürgősségi szakápoló, mentőszakápoló

Végzés éve, intézmény, végzettség megnevezése, szintje 

2020. Emberi Erőforrások Minisztériuma EMMI IJSZ 
-
végzettség: betegjogi képviselő (diplomára épülő szakvizsga) 
(folyamatban) 

2019 University of Hertfordshire,
- végzettség: Paramedic Hons (főiskola, Bsc) 
  (nincs honosítva)

2015 BME Pedagógiai Tanszék, 
- végzettség: Közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus (egyetem, MA) 

2011 Debrecen Egyetem Angol-Amerikai Intézet 
- végzettség: Angol nyelv-és irodalom szakos bölcsész és tanár (egyetem, MA)

2002 University of California
-szakképesítés: Mentőtiszt AEMT (USA), Sürgősségi szakápoló (Magyarország) (felsőfokú szakképesítés, Associate Bsc, honosítva)

2002 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Kar KJPI
- végzettség: Egyház-jogász (egyetem, JCD) 

2000 Miskolci Egyetem BTK
- végzettség: Angol szakos nyelvtanár (főiskola, BA) 

1998 Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK
- végzettség: Katolikus hittanár (főiskola, BA) 

1996 Szentághotai János Eü. Szakközépiskola
- szakképesítés: Mentőszakápoló (emelt szintű szakképesítés, OKJ ekv.) 

1993 Táncsics Mihály Gimnázium (Érettségi, Középiskola) 

2/B. Kinevezések 

2020 National CPR
 Foundation (USA) 
- kinevezés: registered CPR provider 

2016  Oktatási Hivatal 
 - kinevezés: mesterpedagógus (minősített)

2014 Oktatási Hivatal
- kinevezés: Országos szakértő angol nyelvből

2011 Oktatási Hivatal
- kinevezés: Érettségi elnök, közép-és emelt szinten 

2005 Profex szakmai nyelvvizsga (orvosi angol) vizsgáztató tanári felkészítő
tanfolyam (Pécs)

2003 ELTE ITK
- kivenezés: Nyelvvizsgáztató tanár (alap, közép-és felsőfokon) 

3. Egyéb tanulmányok

2012-2013 Eszterházy Károly Főiskola Eger
PhD kutatásban részvétel: neurolingvisztika, angol-amerikai nyelvpedagógia
2005-2007 Semmelweis Egyetem ETK Mentőtiszti Kar (köztes képzés)
2004-2005 Miskolci Egyetem Jogi Kar (köztes képzés)

4. Nyelvismeret

Angol nyelv -  Felsőfok C2
Német nyelv - Középfok B2
Latin nyelv -    Alapfok B1
Olasz nyelv -   Belépő A2

5. Kutatások

Jogtudomány: egészségügyi jog, ezen belül kompetencia jogok, betegjogok, eü.dolgozók jogai; egyházjogi aspektusok: házasság érvénytelenítése, katolikus oktatás és nevelés

Angol nyelvészet: neurolingvisztika, amerikai angol nyelvészet, diszfáziás és afáziás verbális diszfunkciók vizsgálata a nyelvi vizsgákon

Általam eddig oktatott tantárgyak:

 • angol nyelv és kultúra, általános angol nyelv (középiskola és egyetemen, ELTE)
 • angol szakmai nyelv - üzleti és turisztikai (főiskola ZSKF és HJF)
 • orvosi / egészségügyi etika angol  nyelven (egyetem, SE-ETK)
 • orvosi / egészségügyi etika magyar nyelven (egyetem, SE-ETK)
 • angol nyelvfejlesztés, szókincsfejlesztés (egyetem, KRE-BTK)
 • angol neurolingvisztika - alkalmazott nyelvészet (egyetem, KRE-BTK)
 • angol alkalmazott nyelvtan (egyetem, KRE-BTK)
 • jogi ismeretek egészségügyi dolgozóknak (továbbképzés ÁEEK)
 • pszichológiai alapismeretek (OKJ)
 • szociálpolitika és Etika (OKJ)
 • gondozási alapismeretek (OKJ)
 • gyógyszertan (OKJ)
 • kórtani ismeretek (OKJ)
 • elsősegély alapjai (OKJ)
 • foglalkoztatás I-II. (OKJ)

6. Munkahelyek

Jelenlegi munkahelyek

6.2.  magántanár és egészségügyi szakdolgozó  

 • óraadó egyetemi oktató: Károli Gáspár Református Egyetem
 • társadalomtudományi és egészségügyi tantárgyak oktatója:
  KZS Dabas, Szociális Gondozó és Ápoló képzés 2018-2020 (OKJ)
 • egészségügyi jog oktatás szakmai továbbképzéseken:
   Szakmai Továbbképző Központ Budapest

6.3. tulajdonos, ügyvezető: 

- Regnum-M  Bt. (egészségügyi ellátás, oktatás) 

- Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. (2014-2020) - magán-mentőszolgálat 

6.4. betegjogi és ellátottjogi tanácsadás, tevékenység a DKMK Közhasznú Nonprofit Kft. mentés, őrzött betegszállítás, rendezvények biztosítása tevékenységi köröket érintő ügyekben (2014. szeptember 1. óta)

6.5. Korábbi munkahelyek

 • Főiskolai, egyetemi oktató 2002-2007:

Semmelweis Egyetem ETK, Harsányi János Főiskola, Zsigmond Király Főiskola, Soter-line Iskola, Albastart Felsőoktatási Kht, British-Hungarian Institution, ELTE ITK (nyelvvizsgáztató tanár és egyetemi oktató)

Oktatott tárgyak:jogi és üzleti angol nyelv, orvosi filozófia és etika, lélektan.
Egyéb: jogi ismeretek oktató: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 2017-2019.

 • Közoktatás

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola (1998-1999)
Szent János Katolikus Ált. Iskola (1998)
Táncsics Mihály Gimnázium (2000-2002)
Péter Rózsa Szakközép Iskola (2003-2004)
Táncsics Mihály Gimnázum Dabas (2006-2017)
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola Dabas (2017-2019)

 • Közszolgálat:

2016-2017 Országos Mentőszolgálat Pesterzsébet (önkéntes)
2007-től Magán mentőszolgálatok
1993-2007 Országos Mentőszolgálat:
2003-2004 Máltai Mentőszolgálat:
1990-től Magyar Vöröskereszt Önkéntese

7. Ösztöndíjak

2018-2019. University of Herfordshire, UK (paramedic research Bsc)
2019. március 27-31. National Merit Conference, St. George Hospital, London.
2018. július Liverpool - Anglia (családi és hivatalos út), kutatás: Liverpool Public Library
2016. augusztus: Dél-Angliai Tanulmányút: London-Oxford-Exeter-St.Yves
2013 Amerikai Egyesült Államok Partner School Project: New York, Washington, Staunton Virginia: előadás a Mary Baldwin Főiskolán
2013 Stuarts Draft Rescue Dept. Virginia USA kivonuló szolgálat
(vendég mentőként)  
2012-2014 Comenius project: Anglia, Finnország, Lengyelország, Németország
2007 TELC Nyelvvizsgáztatói képzés
2003 BME Nyelvvizsga Központ: Angol nyelvi vizsgáztató
2002-2003 ELTE-ITK: Angol nyelvi vizsgáztató képzés
2002 American National College of Religious Arts, USA (egyházjog - distance learning)
2000-2002 University of California USA  (EMT Advanced - distance learning)
2001/2002 Universität Passau, Németország (egyházjog - Erasmus - egy szemeszter)
2000 Bonn-Brüsszel,Németország-Belgium: Német Okt. Minisztérium
1998 Bell Schools, Kecskemét: tanár továbbképzés

8. Tagságok

Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság
Magyar Reszuszcitációs Társaság
Fulbright Association 
International Association of Teachers of English as a Foreign Language
Canon Law Society of America
MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete)
International Research Institute (Nyelvészet) Szlovakia
HAAS (Hungarian Assosciation for American Studies)

9. Egyéb ismeretek

B (személygépkocsi), C (teherautó), és D (busz) kategóriás járművezetői engedély

PÁV-1 vizsga "megkülönbözetett jelzéssel rendelkező" jármű vezetésére

IT ismeret (Windows, Apple IOS, Office, Internet, stb.)

10. Egyéb adatok:

OM Oktatási Azonosító: 72026423511
Eü.nyilvt.szám: 205503

11. Hobby

Család, utazás, kertészkedés, orgonálás, zongora, olvasás, horgászat

12. Megjegyzések

Az amerikai mentőtiszt (AEMT) szakképesítést az Oktatási Hivatal MEIK/1416-2/2018 határozatában magyarországi felsőoktatási intézményben szerezhető felsőfokú egészségügyi szakképesítésnek ismerte el, az AEEK 2017/011726-011 határozatában "sürgősségi szakápoló" szakképesítésnek ismerte el. (állásfoglalásuk szerint a kérvényezett 3.20 mentőtiszt jogszabályi hiányosságok miatt nem jegyezhető be. )

A magyar sürgősségi szakápolói kompetenciák leírása:

https://www.enkk.hu/files/2o17/felho/komplex/5572315.pdf

Az amerikai AEMT komptencia leírása:

https://emsa.ca.gov/wp-content/uploads/sites/71/2017/07/ch3_aemt.pdf

A University of Hertfordshire-i egyetemen (2019-ben) ráképzéssel szerzett mentőtiszt Bsc oklevél benyújtásra került az illetékes hatóságokhoz.