Publikációk (Talabér János) 

MTMT-ben rögzített: TJ-MTMT

JOGTUDOMÁNY ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY

1. TALABÉR J,A katolikus nevelés megvalósítása a magyar állami törvényhozás keretein belül, Szakdolg., pp66, PPKE-KJPI, Budapest 2000.
2. TALABÉR J., A házasság érvénytelenítése az 1095-ös kánon hatálya alatt, Szemináriumi Dolgozat, PPKE-KJPI, 2000.
3. TALABÉR J., A köznyelvi stílus a Kánonjogi Kódex angol nyelvű fordításában, Szemináriumi Dolgozat, PPKE-JÁK- KJPI, 2000.
4. TALABÉR J., A katolikus oktatás és nevelés egyházjogi aspektusai és e jogok realizálódása Magyarországon, Licencia dolg., pp80, PPKE- JÁK- KJPI, Budapest 2001.
5. TALABÉR J - LANTOS V. - RAJNAI M. (szerk.), Mentésre, mentő dolgozókra, egészségügyi dolgozókra vonatkozó jogszabályok gyűjteménye, MMSZ, Budapest 2002.
6. TALABÉR J, Obstacles to Fullfilling the Parental Canonical Duties in the Field of Catholic Education, (dissertation in church law ), PPKE Budapest - ANCRA, USA 2002.
7. TALABÉR J., Jogi Ismeretek 1. (jegyzet az OKJ képzésben résztvevő szociális asszisztens hallgatóknak), pp80, SOTER-LINE, Bpest 2003.
8. TALABÉR - LANTOS - ANTALÓCZY, A bolognai képzés és a mentést ellátó szakemberek in Magyar Mentésügy, XXV évf. 3-4 szám, 142-146 old., 2005.
10. Drog-jogok a mentőgyakorlatban, Előadás: Csopak, 2006. augusztus 24.
11. TALABÉR J., , Kompetenciák a sürgősségi betegellátásban , Előadás: Szeged, MRT Kongresszus, 2007. szeptember 15.
12. TALABÉR J., A mentőszakápolói kompetencia kibővítésének lehetősége a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, Előadás: Pécs, MSOT Kongresszus, 2008. november 7-8.
13. TALABÉR - KESZTHELYI A. - ANTALÓCZY, P., A mentőszakápolói kompetencia kibővítésének lehetősége a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, in Magyar Mentésügy XXVI évf 2008 I-IV szám, 123-129, 2009.
14. TALABÉR J., A sürgősségi ellátás büntetőjogi aspektusai, Előadás. MSOTKE, Szeged, 2009. november 6-7.
15. TALABER J., Being a lawyer in the USA and Hungary, Grin Verlag, ISBN (Buch): 978-3-640-35023-0, Germany, 2009.
16. TALABÉR J.- KESZTHELYI A., "Hamis gyomormosás" büntetőjogi következményei, Előadás (poszter), MSTOKE, Debrecen, 2010. november 5-6.
17. TALABÉR J., A cselekvőképesség megítélése és korlátozása a sürgősségi betegellátás során, előadás, MSOTKE, Budapest 2011. november 4-5.
18. TALABÉR J., Educating Catholic Children in the case of Parental Divorce, Cohabitation and Re-marriage, GRIN Verlag, München, 2012.
19. TALABÉR J - ANTALÓCZY P., The Liberty of Religious Rights and Religious Education in the Frame of the State Legislation in Hungary, GRIN-München, 2012.
20. TALABÉR-ANTALÓCZY-KESZTHELYI., Kik dolgoznak a mentőautón? in Med-et-Jur jogi folyóirat, 2013. áprilisi szám, 4-7.
21. TALABÉR J., "Mentő protokoll? - eljárásrend szemle jogász szemmel"., MSOTKE Konferencia, Budapest, 2015. november 12-15.
22. TALABÉR J., "Műhibaperek a sürgősségi ellátásban: elvárható gondosság = protokoll betartása?"., MSOTKE Konferencia, Siófok, 2016. november 17-19.
23. TALABÉR J.,A pedagógusi munka, pedagógus-tanár kép megjelenése és formái a XX.-XXI. század jogi szabályozása tükrében, Horizontok és Dialógusok Konferencia, Pécs, 2017. május 10-12. (jogi vonatkozása miatt)
24. TALABÉRJ., A szülői jogok gyakorlása a gyermek felett az egészségügyi ellátás során, II. Gyermeksürgősségi Kongresszus, Budapest 2017. szept. 15-16. (előadás)
25. TALABÉRJ., A szülői jogok gyakorlása a gyermek felett az egészségügyi ellátás során,Pécsi Sürgősségi Napok, 2017. szeptember 22-23. (előadás)
26. TALABÉR J., Betegjogok, betegekkel szembeni korlátozó-és kényszerintézkedések, a gyermekek ellátását érintő külön rendelkezések., ÁEEK továbbképzés sorozat, Budapest, 2017-2018.
27. TALABÉR J., Az ellátók és ellátottak jogai és kötelezettségei, Pusztaföldvár, Egészség Napok Továbbképzés sorozat, 2018. május 23.
28. TALABÉR J., Sérelmek és jogsértések a sürgősségi betegellátásban, Pécsi Sürgősségi Napok, előadás, 2018. 09.21-09.22., publikálva, PTE-ETK, 2018.
29. TALABÉR J., Sérelmek és jogsértések a sürgősségi betegellátásban, publikálva, MSOTKE, Siófok,. 2018. 11.08-11.10.
30. TALABÉR J.,Off-board mentőtiszt - jogszerűen a sürgősségin és az orvosi ügyeleten? , MSOTKE, 2018. (poszter), Siófok.
31. TALABER J., How can Paramedics be Involved Efficiently in Medical Care at Emergency Hospital Unitis?, GRIN, München, 2019. (jogi vonatkozások)
32. TALABÉR J., "A prehospitális és hospitális sürgősségi ellátás aktuális jogi kérdései", Kaposvár, Somogy Megyei Mentők II. Kerekasztala Konferencia, 2019.04.12.
36. TALABÉR-ANTALÓCZY, Egészségügyi Jog, Online továbbképzés orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak, https://www.szakmaitovabbkepzo.hu/egeszsegugyi-jog/, 2020.május, Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2020.II/00105.
39. TALABER, A mentődolgozók és az APN kompetenciája az új trendek fényében, (akkreditált előadás), Hajmás-Kaposvár, Somogy Megyei Mentők III. Tudományos Kerekasztala, 2021. 09.03.
világjárvány hatására, MSOTKE Kongresszus, Siófok, 2021. november.
EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
1.MAJOROS A., BACH D., KESZTHELYI A., HAMVAS A., ROMICS I., Urinary incontinence and voiding dysfunction after radical retropubic prostatectomy (prospective urodynamic study), transl. TALABER J., SE 2004.
2.TALABER J., Medical Philosophy, SE EFK TEI, 2004.
3.TALABER J (eds)., General and Medical Ethics, SE EFK TEI, 2004.
4.PIROS Z., REISZ P., TALABÉR J., ROMICS I., The in vitro pharmacokinetic research and production of controlled release (or retard) sildenafil citrate tablets, SE 2005. (under international publication)
5.TALABER J., Medical Philosophy and Medical Ethics, IAT kiadó, 2005.
6.TALABÉR J., A mesterséges megtermékenyítés etikája, (Dabasi Újság, www.dabas.hu), 2011.
7. TALABER J., How can Paramedics be Involved Efficiently in Medical Care at Emergency Hospital Unitis?, GRIN, München, 2019.
8.TALABER J., Off-board Paramedics - Paramedics in Hospital Emergency Rooms, University of Hertfordshire (thesis paper), UK Hatfield, 2019.
9. TALABER, "The Merit Conference organized by BAPIO and NHS UK", (part taking) at St. George Hospital in London, UK on 30 March 2019.
11. TALABER, "Kórélettani Ismeretek jegyzet Szociális Ápoló és egyéb Ápoló szakos OKJ hallgatók számára", online publishing, 2019.
ANGOL NYELV ÉS IRODALOM
1.TALABÉR J., Negation in English, ME-BTK Angol Tanszék, Nyelvészeti Esszé, 2000.
2.TALABÉR J, Is Hell in the United States of America?, ME-BTK Angol Tanszék, Kulturális Esszé, 2000.
3.TALABÉR J., Web Interactive Programs and Digital Techniques in Language Teaching, Szakdolg., pp78, ME-BTK Angol Tanszék, Miskolc 2000.
4.TALABER J. - D. MARSHALL, Coursekit for Upper-intermediate Students of English, pp. 169, Kurzuskönyv - ITK-ORIGO, 2004.
5.TALABER J., Who Could Be Responsible for the Tragic Death of Romeo and Juliet?, GRIN VERLAG, Németország, 2007.
6.TALABÉR J., Pragmatics in my everday practice, GRIN VERLAG, Németország,V124489,2009.
7.TALABÉR J., How to make linguistics enjoyable?, GRIN VERLAG, Németország, V123076,2009.
8.TALABER J., The Role of Multimedia in Classroom Teaching, GRIN VERLAG, ISBN 978-3-640-53472 -2 (Buch), 2009.
9.TALABER J., Farewell to Arms; Psychology and Paradox in Hemingway's Life and Death, GRIN VERLAG, München (Buch), 2011. 10.TALABÉR J., Tájékoztató a nyelvvizsga rendszeréről, értékéről, in Dabasi Újság, 2011. május, 21-22.
11.TALABER J., The Neurobiological Factors in Second Language Learning and Acquisition, GRIN Verlag, Németország, 2011.
12.TALABER J., Miért némul meg a nyelvvizsgázó a nyelvvizsgán? A Broca-féle diszfáziás blokk életkori megoszlása a szóbeli nyelvvizsgákon. Előadás in Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája, Szeged, 2012.11.29-30.
13.TALABER J., Miért némul meg a nyelvvizsgázó a nyelvvizsgán? A Broca-féle diszfáziás blokk a szóbeli nyelvvizsgákon. Előadás, Komarno, Szlovakia, 2013.01.07-08. Előadás teljes anyaga in Vzdelávanie, Vyskum a Metodológia. International Research Institute, Neveléstudományi Egyesület, Komarno, Szlovakia, 2013.
14.TALABÉR J., The Neurobiological Factors of Learning Languages, előadás: Mary Baldwin College, Staunton, Virginia, USA. 2013. áp. 4.
15.TALABÉR J., Beszédes Angol Nyelvtan., (nyelvtan könyv), Art Media Stúdio Kft, Solymár, 2013.
16.TALABÉR J., A diszfáziás blokk (megakadás) okai a idegennyelvi szóbeli vizsgákon., előadás: Országos Neveléstudományi Konferencia Eger, 2013. november 7-9.
17. TALABÉR J. - KELEMEN K., Szavak nélkül a nyelv halott. A szóbeli kommunkiáció fontossága Az idegen-nyelv oktatásban. Koferencia előadás és kötet: 2014. január 9-11. Vzdelávanie, Vyskum a Metodológia(Sokszínű pedagógia), International Research Institute, Neveléstudományi Egyesület, Komarno, Szlovákia. 414-420. oldal. Előadás: Érsekújvár, Szlovákia.
18. TALABÉR J. Az emelt szintű idegen-nyelvi szóbeli vizsgákon észlelt anomáliák a nyelvszakos elnök szemével . Koferencia előadás és kötet: 2014. január 9-11. Vzdelávanie, Vyskum a Metodológia(Sokszínű pedagógia), International Research Institute, Neveléstudományi Egyesület, Komarno, Szlovákia. 414-420. oldal. Előadás: Érsekújvár, Szlovákia.
19. TALABÉR-KELEMEN: Az amerikai angol létjogosultsága a magyar köznevelés rendszerében. Előadás: PTE - Iskola a társadalmi térben és időben Konferencia, 2014. május 20-21.
20. TALABÉR-KELEMEN: Fear not the American English. The Validity of American English in the Hungarian Public Education. International Research Institute, Neveléstudományi Egyesület, Komarno, Szlovákia. 2014. október 17-21.
21. TALABÉR J - KELEMEN K., Demon or Angel? The Validity of American English in the Hungarian Public and Private Education. GRIN Verlag, Németország (megjelenés alatt).
22. TALABÉR J., A tanulói ülésrend modifikációjának és az abból eredő pszicholingvisztikai tényezőknek hatása az idegen-nyelvi kommunikációra és dolgozateredményekre, Doktoranduszok Országos Szövetsége Tavaszi Szél Konferencia, Eger, 2015. 04.10-12.
23. TALABÉR J., A tanulói ülésrend modifikációjának és az abból eredő pszicholingvisztikai tényezőknek hatása az idegen-nyelvi kommunikációra és dolgozateredményekre, Tanulás, tudás, innováció Konferencia, ELTE PPK, Budapest, 2015. 04.24.
24. TALABÉR J., Változások a nyelvvizgsákban. in Dabasi Újság, 2016. decemberi kiadás
25. TALABÉR J.,A pedagógusi munka, pedagógus-tanár kép megjelenése és formái a XX.-XXI. század jogi szabályozása tükrében, Horizontok és Dialógusok Konferencia, Pécs, 2017. május 10-12. (pedagógiai vonatkozások).
26. TALABER J., Nem-traumás és traumás afázia kutatások jelenlegi helyzete, valamint az ezzel összefüggésbe hozható szóbeli nyelvvizsgákon észlelt verbális diszfunkciók okai., 2018. 10.25. KRE BTK, Budapest. (előadás)
TEOLÓGIA
1.TALABÉR J., Az élet esélye. Az abortusz megközelítése a katolikus erkölcsteológia szemszögéből a különböző államok törvényalkotásával szembesítve, Szakdolg., pp74., PPKE-HTK, Budapest 1998.
2.TALABÉR J., Assisted Reproduction? One can imagine, in The Tablet (2000.10.23.), pp3, London, 2000.
3.TALABÉR J., A pápai tévedhetetlenség hit és erkölcs dolgában, Szemináriumi Dolgozat, PPKE-KJPI, 2001.
4.TALABÉR J, Jézus Párbeszédei 1, Internet: www.dabasnet.hu/regnum, Budapest 2002.
5.TALABÉR J., Az ateizmustól az Istenhitig, Budapest-Duna Palota, Előadás (2003. 05. 22.)
6.TALABÉR J., A Biblia és a Tudomány, (előadássorozat), in www.alsodabasplebania.5mp.eu, Magyarország, 2011.
7.TALABÉR J., A mi Pünkösdünk, in Dabasi Újság, 2011. június, 24-25.
8.TALABÉR J., A mi betlehemi csillagaink, in Dabasi Újság, 2011. decemberi szám.

9. TALABÉR - ANTALÓCZY, Kompetenciák a sürgősségi betegellátásban in Magyar Mentésügy, XXV évf 85-91, 2007. 10.TALABER J,

33. TALABÉR-ANTALÓCZY-KESZTHELYI, A szülői jogok gyakorlása a gyermek felett az egészségügyi ellátás során., Med-et-Jur folyóirat, 2019.júniusi szám., 2019.

34. TALABÉR-ANTALÓCZY, Quid est veritas? - a mentőtiszt és a jog jelenlegi helyzete. MSOTKE KOngresszus, 2019. 11.07-09. Siófok (tudományos előadás).

35. TALABÉR - GOGOLÁK. Beszámoló az első alapítványi jelleggel fenntartott mentőtiszti kocsi működéséről. MSOTKE KOngresszus, 2019. 11.07-09. Siófok (előadás).

37. TALABÉR, Az Egészségügyi Etika aktuális kérdései, Károli Gáspár Egyetem, Budapest, előadás (jogi vonatkozások): 2020. 11.30., www.kre.hu

38. TALABÉR-ANATÓCZY, Sérelmek és jogsértések a sürgősségi betegellátásban., 9 etapból álló on-line előadássorozat, 2021. 06.05. (egyben előadva egy egésznapos továbbképzés keretében), Szakmai Továbbképző, Budapest. Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2021.I./00090.

40. TALABÉR, Az egészségügyi jogszabályok változása, jogok "keletkezése" és "korlátozása" a Covid19

10. TALABER, "Gyógyszertan jegyzet Szociális Ápoló és egyéb Ápoló szakos OKJ hallgatók számára", online publishing, 2019.

12. TALABÉR, Az Egészségügyi Etika aktuális kérdései, Károli Gáspár Egyetem, Budapest, előadás (egészségügyi vonatkozások): 2020. 11.30., www.kre.hu

27. Talabér J., : A pedagógus "burn-out" jelenlegi helyzetképe egy vidéki gimnáziumban., on-line, 2019.

Készítsd el weboldaladat ingyen!